Elenco dei prodotti

Oferujemy doradztwo w przygotowaniu projektów badawczych oraz wykonujemy usługi laboratoryjne w zakresie biologii molekularnej i genetyki oraz analityki chemicznej i środowiskowej.
Sprawujemy szczególną opiekę nad powierzonymi nam próbkami. Nasi klienci mają pełny dostęp do wyników badań oraz mogą mieć wpływ na kształt raportu.
Współpracujemy wyłącznie da certifikowanymi laboratori in Polsce, Europie oraz USA.
Uwzględniając specyficzne potrzeby zleceniodawcy możemy zastosować różne techniki i testy o zróżnicowanej czułości. Questo è il punto di vista di un progetto di naukowego in cui vengono eseguiti test di verifica di un determinato valore, a seconda della norma.
Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

OFERTA USŁUG:

Biologia Molecolare

  1. izolacja kwasów nukleinowych (DNA, RNA) z krwi, kultur komórkowych, kości, włosów, zębów, skorupiaków, bakterii, drożdży, grzybów i innych,
  2. reakcje PCR, oczyszczanie produktu PCR do sekwencjonowania,
  3. sekwencjonowanie pojedyncze i masowe, GenScan,
  4. synteza oligonukleotydów niemodyfikowanych oraz modyfikowanych,
  5. genotipografia,
  6. sintesi siRNA,
  7. analiza ekspresji genów na poziomie transkrypcji i translacji (w tym min. RT-PCR, RQ-PCR, Western blotting),
  8. analisi elettronica (SDS-PAGE, IEF/SDS-PAGE).
  9. Analisi Bialek

izolacja i białek wraz z oceną ich stężenia, analiza densytometryczna,

badanie preparatów białkowych – analiza składu aminokwasowego, analiza sekwencji, analiza masy, ładunku i innych parametrów fizykochemicznych, ilościowe określenie grup funkcyjnych białek (sekwencjonowanie chemiczne oraz techniki spektrometrii masowej),
przeprowadzanie procedura oczyszczania białek z różnorodnych źródeł,
oznaczanie antygenów białkowych za pomocą technik immunoenzymatycznych ELISA oraz Western blot z detekcją kolorymetryczną, chemiluminescencyjną, izotopową oraz fluorymetryczną; posiadamy dostęp do szerokiej oferty gotowych testów ELISA oraz przygotowujemy testy na zamówienie,
oznaczanie aktywności enzymów, określanie oddziaływań enzima – inibitore,
synteza białek rekombinowanych na zamówienie,
synteza przeciwciał na zamówienie.

Hodowle Komorkowe

 

produkcja dowolnych linii komórkowych znakowanych fluorescencyjnie i luminescencyjnie
citotoksyczności testy, badanie apoptozy,
analiza czystości hodowli komórkowych,
wykrywanie zakażeń w hodowlach komórkowych i płynach ustrojowych (Mycoplasma,, Pseudomonas, Micrococcus, Actinomyces, Bacillus, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, Salmonella, Porphyromonas, Enterococcus, Fusobacterium, Mycobacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Prebacvotella, Lactobacterium)
skuteczna eliminacja mikoplazmy z hodowli.

 

Immunoistochimica

 

badanie ekspresji białek w tkankach zdrowych,
wykrywanie zmian patologicznych,
znakowanie tkanek przeciwciałem,
badanie ekspresji białek w tkankach nowotworowych, porównanie ekspresji w tkankach zdrowych i zmienionych
oznaczanie ekspresji białek w tkankach z zaburzeniami metabolicznymi oraz w stanach zapalnych.
Macierze przeciwciał

Analisi della citochina wybranych, chemokin, czynników wzrostu, markerów stanu zapalnego z wykorzystaniem techniki macierzy:
określanie profilu ekspresji wybranych citochina,
określanie profilu fosforylacji,
ilościowa analiza stężenia citochina (określanie stężenia 80, 120, 174 oraz 274 citochina w jednej próbce),
konstrukcja macierzy na zamówienie (citochina dowolny zestaw),
jednoczesna analiza 507 ludzkich oraz 308 szczurzych białek w próbkach surowicy lub płynie hodowlanym.

Chemia analityczna

 

Oferujemy usługi związane z opracowaniem e walidacją metodo analitycznych e bioanalitycznych. Laboratoria z nami współpracujące posiadają niezbędną wiedzę potwierdzoną certyfikatami oraz doświadczenie w instrumentalnych metodach analysis, ze szczególnym uwzględnieniem metod chromatograficznych HPLC e LC/MS:

analiza chemiczna zawartości substancji odurzających w materiale niebiologicznym (np. proszki, tabletki, płyny, ciecze),
analiza materiału biologicznego (krew, surowica, mocz, ślina),
analiz zawartości substancji odurzających we włosach i paznokciach,
analisi składu suplementów diety i odżywek dla sportowców; wykrywanie substancji niedozwolonych i dopingujących, wykrywanie zanieczyszczenia środkami dopingującymi,
analiza składu dopalaczy, analiza zawartości chemicznej “produktów kolekcjonerskich”.
Usługi obejmują wykrywanie, identyfikację i analizę ilościową poniżej wymienionych związków:

un. amfetamina (amfetamina, metamfetamina, 1,4-metylenodioksyetyloamfetamina, 1,4-metylenodioksyetyloamfetamina, 1,4- metylenodioksyetyloamfetamina),
b. oppio (morfina, kodeina),
c. buprenorfina,
d. kokaina,
e. ∆9-tetraidrocanabinolo (THC),
f. dietiloammide kwasu lizergowego (LSD) ,
g. benzilpiperazina i jej pochodne.

Analizzare prób wody

Świadczymy usługi analizy próbek wody obejmującej szybkie wykrywanie i określenie ilości pałeczek Legionella pneumophila SG 1-14 oraz SG 16, L. longbeachae, L. dumoffii, L. bozemanii, L. gormanii, L. anisa, L. paririi, L. pariensis,, L. tucsonensis, L. wadsworthii

Wykonujey analizę wody w basenach, natorskach, zbiornikach z ciepłą wodą, inalatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych, wieżach chłodniczych, stacjach uzdatniania wody, sieciach wodociągowych, myjniach i innnych miejscach z wodą stojącą o temperatura powyżej 20o c.

Analisi scherzosa o parziale scherzo o tecnica RealTime PCR – niezwykle czułą e bardzo specyficzną metodę idealną zarówno do systematycznej kontroli instalacji jak e jednorazowej analizy.
Prova a combattere la Legionella.

 

Gatto. No. nome del prodotto Produttore Pacchetto
CUST-PROG Programma di sviluppo del prodotto Ray Biotech Varia
BBS-ADV1 RayBio® Servizio avanzato di biostatistica e bioinformatica Ray Biotech 25 campioni o più
BBS-BASIC1 RayBio® Servizio di base di biostatistica e bioinformatica Ray Biotech <25 campioni
BBS-BASIC2 RayBio® Servizio di base di biostatistica e bioinformatica Ray Biotech >25 campioni
AAH-SERV-MEM Servizio di test di array RayBio® serie C (membrana) Ray Biotech minimo 4 campioni