Italian Federation of Biological Societies

Federazione Italiana Società Biologiche

Il monitoraggio normativo dei residui di farmaco nitrofurano nei prodotti dell’acquacoltura si è in gran parte concentrato su LC-MS/MS. Inoltre, sono necessari metodi di screening facili e ad alta produttività per i programmi di monitoraggio. Abbiamo valutato le prestazioni dei kit ELISA Ridascreen (R-Biopharm) sui residui di farmaco nitrofurano nei muscoli dei pesci, verificate da LC-MS / MS. Erano disponibili kit per le catene laterali di 3-ammino-2-ossazolidinone (AOZ) e 3-ammino-5-morfolina-metil-2-ossazolidinone (AMOZ) rispettivamente  per furazolidone e furaltadone. Abbiamo riscontrato una buona riproducibilità nei campioni muscolari rinforzati e sollevati, con RSD che varia dall’1,8% al 7,6%. Il recupero di AOZ e AMOZ da muscoli rinforzati al livello di 0,5-2 ng / g variava dal 98% al 114%.
È stata dimostrata un’eccellente selettività. I limiti minimi di rilevamento (MDL) per AOZ e AMOZ nel muscolo erano rispettivamente di 0,05 e 0,2 ng/g. I dati ELISA erano fortemente correlati ai dati LC-MS / MS. I risultati di questo studio supportano l’uso di questi kit come test di screening per il nitrofurano residuo nei muscoli dei pesci.

I kit ELISA commerciali per pesci hanno una capacità limitata di rilevare diverse specie di pesci e i loro prodotti.

Il pesce è la principale fonte di cibo e allergeni, il che richiede una dichiarazione sugli alimenti confezionati, che è spesso garantita dall’uso dei test ELISA. In tutto il mondo vengono vendute e consumate oltre 1.000 specie diverse di pesce, fornite sempre più dall’acquacoltura. Fino al 3% della popolazione generale è a rischio di reazioni allergiche ai pesci, a volte fatali, che richiedono la rigorosa eliminazione di questo prodotto alimentare. Lo scopo di questo test è valutare la capacità dei tre ELISA disponibili sul mercato di rilevare l’ampia gamma di pesci osteocondrali e dei loro prodotti necessari per garantire un’etichettatura alimentare affidabile e sicura.
Il rilevamento di 57 pesci ossei variava dal 26% al 61%. Le specie europee e nordamericane comuni, tra cui carpa, merluzzo e salmone, hanno mostrato tassi di rilevamento più elevati rispetto a quelli della regione Asia-Pacifico, tra cui il pangasio e diverse specie di sgombro e tonno.
Dei 17 prodotti ittici in scatola, solo il 65-86% è stato rilevato, con il tonno che mostra il tasso più basso. Non sono stati rilevati pesci cartilaginei (n = 9) o altri vertebrati (n = 8) o crostacei (n = 5). Dimostriamo la capacità limitata di tre kit ELISA per pesci commerciali di rilevare pesce e prodotti ittici. La complessità del pesce come fonte di proteine ​​sempre più utilizzata crea un’urgente necessità di migliorare i metodi di rilevamento, che sono essenziali per l’industria alimentare, per garantire prodotti ittici sicuri e rispettare le normative internazionali. Questo articolo è protetto da copyright. Tutti i diritti riservati.

Suplementacja diety olejem rybim wzbogaconym w wielonienasycone kwasy tłuszczowe N-3   wspomaga gojenie się ran po oparzeniu słonecznym wywołanym promieniowaniem ultrafioletowym B u myszy

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe N-3 (N-3 PUFA) mogą łagodzić nowotwory skóry wywoływane przez promieniowanie ultrafioletowe B (UVB), ale ich wpływ na oparzenia słoneczne i zbliżające się gojenie ran pozostaje kontrowersyjny. Celem tego badania było zbadanie wpływu  oleju rybiego wzbogaconego w n-3 PUFA (n-3 PUFA-FO) na oparzenia słoneczne wywołane promieniowaniem UVB i późniejsze gojenie. Sześćdziesiąt samic myszy C57BL/6 podzielono na dwie grupy. Myszy z grupy leczonej karmiono n-3 PUFA-FO przez cały czas trwania eksperymentu. Myszy w grupie kontrolnej karmiono standardową dietą. Po dwóch tygodniach karmienia n-3 PUFA-FO myszy eksponowano na UVB przez 20 min i uśmiercano 20 dni później.
 • Podczas gojenia rany rejestrowano fotouszkodzenie skóry i obszar zmiany. Grubość zmian naskórkowych określano ilościowo w skrawkach skóry barwionych hematoksyliną i eozyną.
 • Stan zapalny i polaryzację makrofagów oceniano metodą qRT-PCR. Stres oksydacyjny i aktywność enzymów antyoksydacyjnych oznaczono ilościowo przy użyciu specyficznych zestawów ELISA  . Karmienie N-3 PUFA-FO zmniejszyło fotouszkodzenia UVB i przyspieszyło postęp gojenia się ran, co było połączone z mniej intensywnym stanem zapalnym i zwiększoną polaryzacją fenotypu makrofagów M2.
 • Ponadto n-3 PUFA-FO spowodował spadek poziomu dialdehydu malonowego (MDA), ale zwiększył aktywność katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GP), bez zmiany aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD).
 • N-3 PUFA-FO chroni przed fotouszkodzeniami skóry wywołanymi przez promieniowanie UVB i wspomaga gojenie ran poprzez modulowanie polaryzacji fenotypowej makrofagów i aktywności enzymów antyoksydacyjnych.
 • N-3 PUFA-FO może być nowatorskim podejściem terapeutycznym zarówno do zapobiegania, jak i leczenia oparzeń słonecznych.

Aptamer-Pendant DNA Tetrahedron Sonda nanostrukturalna do ultraczułego wykrywania tetracykliny przez sprzężenie wyzwalanego przez cel wzmocnienia toczenia koła

Tetracyklina (TET) to antybiotyk o szerokim spektrum działania, często stosowany w profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, w dodatkach do pasz i tak dalej. Jednak jego pozostałości i akumulacja w żywności pochodzenia zwierzęcego mogą powodować szereg skutków ubocznych dla organizmu ludzkiego. Tutaj wyprodukowaliśmy TET aptamer-zawieszony DNA tetraedryczne nanostrukturalne kulki magnetyczne (Apt-tet MB) jako sondę do wykrywania TET. W obecności docelowego TET, starter DNA był uwalniany z MB Apt-tet, ponieważ aptamer TET mógł specyficznie wiązać TET. Następnie oddzielony starter DNA mógłby skutecznie zainicjować reakcję amplifikacji toczącego się koła (RCA) i wygenerować długą jednoniciową sekwencję tandemową.
Fish NFkB Elisa Kit
Fish NFkB Elisa Kit

Poziomy wyjściowe CD200 w surowicy pozwalają przewidzieć rokowanie przewlekłej białaczki limfocytowej

CD200 związany z błoną ulega nadekspresji w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) i istnieją pewne dowody na to, że jego rozpuszczalna ektodomena (sCD200) może również brać udział w patofizjologii i chorobie. Jednak bardzo niewiele wiadomo na temat prognostycznego znaczenia sCD200. sCD200 był testowany w momencie rozpoznania u 272 pacjentów z CLL i 78 zdrowych osobników dobranych pod względem wieku i płci przy użyciu specyficznego zestawu ELISA  dla ludzkiego CD200 (glikoproteina błonowa OX-2)  . U pacjentów z CLL stwierdzono istotnie wyższe stężenie sCD200 w porównaniu z grupą kontrolną.
W naszej kohorcie sCD200 było istotnie wyższe u pacjentów w wieku powyżej 66 lat, ze stadium C Bineta, niezmutowanym IgVH i niekorzystnym (del11q lub del17p)  FISH . Czas do pierwszego leczenia i przeżycie całkowite były istotnie krótsze u pacjentów z wyższym stężeniem sCD200, przy czym jako granicę 1281 pg/ml przyjęto medianę stężenia sCD200 w całej kohorcie CLL. Jednak wpływ prognostyczny sCD200 nie został potwierdzony w analizie wielowymiarowej.

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 535.2 EUR

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 738 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Ch-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 669.6 EUR

Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Ch-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 931.2 EUR

Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 626.4 EUR

Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 868.8 EUR

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 558 EUR

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 771.6 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 669.6 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 931.2 EUR

Fish Thyroxine ELISA kit

55R-1941 Fitzgerald 96 tests 708 EUR

Fish Prolactin ELISA kit

55R-2035 Fitzgerald 96 tests 805.2 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

CSB-EL018811FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

1-CSB-EL018811FI Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F1 ChemNorm 96T 530.4 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F2 ChemNorm 48T 351.6 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CSB-E08487f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

1-CSB-E08487f Cusabio
 • 600.00 EUR
 • 4082.40 EUR
 • 2184.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish CYP7A1 ELISA Kit

ELA-0133F Lifescience Market 96 Tests 894 EUR

Fish glutathione ELISA Kit

ELA-E0294f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Thyroxine ELISA Kit

ELA-E0452f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Progesterone ELISA kit

ELA-E0459f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

ELA-E0462f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Malondialdehyde ELISA Kit

ELA-E0597f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish estrogen ELISA Kit

ELA-E0696f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish pAMPK ELISA kit

ELA-E1671f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish phosvitin ELISA Kit

ELA-E1679f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish PV ELISA Kit

QY-E150010 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish prothrombin ELISA Kit

QY-E160030 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Testosterone ELISA Kit

QY-E160033 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish estradiol ELISA Kit

QY-E160034 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish FSH ELISA kit

QY-E160041 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 Alpha Diagnostics 1 242.4 EUR

Porcine NFkB ELISA Kit

EPN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit NFkB ELISA Kit

ERTN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rat NFkB ELISA Kit

ERN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey NFkB ELISA Kit

EMKN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse NFkB ELISA Kit

EMN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human NFkB ELISA Kit

EHN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat NFkB ELISA Kit

EGTN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine NFkB ELISA Kit

EBN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken NFkB ELISA Kit

ECKN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine NFkB ELISA Kit

ECN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini NFkB ELISA Kit

EAN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep NFkB ELISA Kit

ESN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Fish Vitellogenin (VTG) ELISA Kit

abx157269-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

abx051599-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Fish 17-hydroxypregnenolone ELISA kit

CSB-EQ027292FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish 17-hydroxypregnenolone ELISA kit

1-CSB-EQ027292FI Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish dopamine(DA) ELISA kit

CSB-EQ027496FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

1-CSB-EQ027496FI Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

CSB-EL006394FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

1-CSB-EL006394FI Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish metallothionein(MT)ELISA kit

CSB-EQ027262FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish metallothionein(MT)ELISA kit

1-CSB-EQ027262FI Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

CN-00301F1 ChemNorm 96T 546 EUR

Fish Thyroxine,T5 ELISA Kit

CN-00301F2 ChemNorm 48T 364.8 EUR

Fish Insulin, INS ELISA Kit

CSB-E12123Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Insulin, INS ELISA Kit

1-CSB-E12123Fh Cusabio
 • 1160.40 EUR
 • 7110.00 EUR
 • 3760.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit

CSB-E17001Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit

1-CSB-E17001Fh Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit

CSB-E17295Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit

1-CSB-E17295Fh Cusabio
 • 722.40 EUR
 • 5085.60 EUR
 • 2707.20 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Testosterone(T) ELISA Kit

CSB-E17554Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Testosterone(T) ELISA Kit

1-CSB-E17554Fh Cusabio
 • 722.40 EUR
 • 5085.60 EUR
 • 2707.20 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

CSB-E08489f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

1-CSB-E08489f Cusabio
 • 576.00 EUR
 • 3882.00 EUR
 • 2079.60 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

CSB-E15928Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

1-CSB-E15928Fh Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

CSB-E13017Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

1-CSB-E13017Fh Cusabio
 • 710.40 EUR
 • 4986.00 EUR
 • 2654.40 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Cholecystokinin(CCK) ELISA Kit

CSB-E13054Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Cholecystokinin(CCK) ELISA Kit

1-CSB-E13054Fh Cusabio
 • 1135.20 EUR
 • 6938.40 EUR
 • 3672.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Thyroxine ELISA Kit (Fish) (OKCA00349)

OKCA00349 Aviva Systems Biology 96 Wells 693.6 EUR

IGF2 ELISA Kit (Fish) (OKCA01046)

OKCA01046 Aviva Systems Biology 96 Wells 1116 EUR

ELISA kit for Fish Cortisol

EK0067 SAB 96 tests 723.6 EUR

GNRH1 ELISA Kit (Fish) (OKEH07496)

OKEH07496 Aviva Systems Biology 96 Wells 1592.4 EUR

CGA ELISA Kit (Fish) (OKEH03759)

OKEH03759 Aviva Systems Biology 96 Wells 574.8 EUR

Fish Corticotropin, ACTH ELISA KIT

ELI-02831s Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish growth hormone ELISA Kit

ELA-E0044f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Interleukin 1Alpha ELISA kit

ELA-E0071f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Interleukin 6 ELISA KIT

ELA-E0079f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Luteinizing Hormone ELISA Kit

ELA-E0441f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish C-Peptide ELISA Kit

ELA-E0447f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Tri- iodothyronine ELISA Kit

ELA-E0453f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Noradrenaline, NE ELISA Kit

ELA-E0907f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit

QY-E150001 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

QY-E150003 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish cortisol (Cortisol) ELISA Kit

QY-E150019 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Ferritin (FE) ELISA Kit

QY-E160031 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish(IL-1β) ELISA Kit

QY-E160032 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

QY-E160039 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish TBARS(TBARS)ELISA Kit

QY-E160040 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

QY-E160045 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Aconitase 1 ELISA Kit

QY-E160048 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Serotonin(ST)ELISA Kit

QY-E160055 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Dopamine(DA)ELISA Kit

QY-E160057 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

FIsh Histamine (His) ELISA Kit

QY-E160058 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Norepinephrine (NE) ELISA Kit

QY-E160059 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Malondialdehyde(MDA) ELISA Kit

QY-E160060 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Testosterone,T ELISA Kit

YLA0001FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Testosterone,T ELISA Kit

YLA0001FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Erythropoietin(EPO)ELISA Kit

YLA0002FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Erythropoietin(EPO)ELISA Kit

YLA0002FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

YLA0003FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

YLA0003FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Estradiol(E2)ELISA Kit

YLA0010FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Estradiol(E2)ELISA Kit

YLA0010FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Cortisol(COR) ELISA Kit

YLA0011FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Cortisol(COR) ELISA Kit

YLA0011FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Catalase (CAT)ELISA Kit

YLA0014FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Catalase (CAT)ELISA Kit

YLA0014FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish lysozyme(LZM)ELISA Kit

YLA0020FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish lysozyme(LZM)ELISA Kit

YLA0020FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish dopamine(DA)ELISA KIT

YLA0021FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish dopamine(DA)ELISA KIT

YLA0021FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish leptin(LEP) ELISA Kit

YLA0022FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish leptin(LEP) ELISA Kit

YLA0022FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Melatonin(MT) ELISA Kit

YLA0023FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Melatonin(MT) ELISA Kit

YLA0023FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Aromatase(ARO)ELISA Kit

YLA0025FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Aromatase(ARO)ELISA Kit

YLA0025FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Vitellogenin,VTG ELISA Kit

YLA0026FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Vitellogenin,VTG ELISA Kit

YLA0026FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Acetylcholinesterase,AChE ELISA Kit

YLA0035FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Acetylcholinesterase,AChE ELISA Kit

YLA0035FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Progesterone,PROG ELISA Kit

YLA0038FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Progesterone,PROG ELISA Kit

YLA0038FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Histamine(HIS)ELISA Kit

YLA0046FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Histamine(HIS)ELISA Kit

YLA0046FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Pepsin(PP)ELISA Kit

YLA0049FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Pepsin(PP)ELISA Kit

YLA0049FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Chymotrypsin(Chymotrypsin)ELISA Kit

YLA0050FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Chymotrypsin(Chymotrypsin)ELISA Kit

YLA0050FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Trypsin(Trypsin)ELISA Kit

YLA0051FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Trypsin(Trypsin)ELISA Kit

YLA0051FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Metallothionein,MT ELISA Kit

YLA0054FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Metallothionein,MT ELISA Kit

YLA0054FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Corticosterone(CORT)ELISA Kit

YLA0059FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Corticosterone(CORT)ELISA Kit

YLA0059FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Aldosterone(ALD)ELISA Kit

YLA0061FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Aldosterone(ALD)ELISA Kit

YLA0061FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Androstenedione,ASD ELISA Kit

YLA0062FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Androstenedione,ASD ELISA Kit

YLA0062FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish malondialchehyche,MDA ELISA Kit

YLA0066FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish malondialchehyche,MDA ELISA Kit

YLA0066FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Irisin(irisin) ELISA Kit

YLA0071FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Irisin(irisin) ELISA Kit

YLA0071FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish cholecystokinin,CCK ELISA Kit

YLA0075FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish cholecystokinin,CCK ELISA Kit

YLA0075FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish prolactin,PRL ELISA Kit

YLA0076FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish prolactin,PRL ELISA Kit

YLA0076FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Butyrylcholinesterase (BCHE)ELISA Kit

YLA0077FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Butyrylcholinesterase (BCHE)ELISA Kit

YLA0077FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish glutathione,GSH ELISA Kit

YLA0079FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish glutathione,GSH ELISA Kit

YLA0079FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Carboxylesterase (CES)ELISA Kit

YLA0089FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Carboxylesterase (CES)ELISA Kit

YLA0089FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Hexokinase,HK ELISA Kit

YLA0094FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Fish Hexokinase,HK ELISA Kit

YLA0094FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Fish Estrogen ELISA

QY-E150006 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish EstradiolELISA Kit

ELA-E0461f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Porcine NFkB p65 ELISA Kit

EPN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit NFkB p65 ELISA Kit

ERTN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rat NFkB p65 ELISA Kit

ERN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey NFkB p65 ELISA Kit

EMKN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse NFkB p65 ELISA Kit

EMN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

NFkB ELISA Kit (Rat) (OKAN05663)

OKAN05663 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

NFKB ELISA Kit (Rat) (OKWB00365)

OKWB00365 Aviva Systems Biology 96 Wells 686.4 EUR

Human NFkB p65 ELISA Kit

EHN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Guinea Pig NFkB ELISA Kit

EGN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat NFkB p65 ELISA Kit

EGTN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine NFkB p65 ELISA Kit

EBN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken NFkB p65 ELISA Kit

ECKN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine NFkB p65 ELISA Kit

ECN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini NFkB p65 ELISA Kit

EAN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep NFkB p65 ELISA Kit

ESN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Fish gelatin (cold water fish)

GELF14-N-50 Alpha Diagnostics 50 ml 123.6 EUR

Fish Luteinizing Hormone (LH) ELISA Kit

abx051240-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Fish Cathepsin L (CTSL) ELISA Kit

abx571936-96tests Abbexa 96 tests 1224 EUR

Fish Beta-Galactosidase (GLB1) ELISA Kit

abx573658-96tests Abbexa 96 tests 1224 EUR

Fish Interleukin 12 (IL12) ELISA Kit

abx574759-96tests Abbexa 96 tests 1130.4 EUR

Fish Interleukin 15 (IL15) ELISA Kit

abx574765-96tests Abbexa 96 tests 1130.4 EUR

Fish free thyroxine (FT4) ELISA kit

CSB-EQF027512FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish free thyroxine (FT4) ELISA kit

1-CSB-EQF027512FI Cusabio
 • 722.40 EUR
 • 5085.60 EUR
 • 2707.20 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish (Salmon) leptin (LEP) ELISA kit

CSB-EL012870FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish (Salmon) leptin (LEP) ELISA kit

1-CSB-EL012870FI Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Tri-iodothyronine,T3 ELISA Kit

CN-00302F1 ChemNorm 96T 549.6 EUR

Fish Tri-iodothyronine,T4 ELISA Kit

CN-00302F2 ChemNorm 48T 368.4 EUR

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E09727s-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR
Wreszcie, z SYBR Green I jako barwnikiem fluorescencyjnym, sygnał fluorescencji można było wykryć za pomocą sond detekcyjnych poprzez hybrydyzację produktu RCA. W optymalnych warunkach sygnał fluorescencyjny wzrastał wraz ze wzrostem docelowego stężenia TET w zakresie dynamicznym 5 rzędów wielkości od 0,001 do 10 ng mL -1 . Granica wykrywalności została obliczona na 0,724 pg mL -1  , a metoda wykazała wysoką selektywność względem TET wśród różnych antybiotyków. Co bardziej imponujące, metoda ta została wykorzystana do oznaczania TET w  próbkach ryb  i miodu. Uzyskane wyniki były zgodne z wynikami  zestawów ELISA  , które mają ogromny potencjał w dziedzinie analizy żywności.
Wyjściowe wartości sCD200 wydawały się mieć wpływ na odpowiedź na chemioterapię lub chemioimmunoterapię, ale nie na leki celowane. Łącznie nasze dane pokazują, że poziomy sCD200 w surowicy korelują z bardziej agresywnymi cechami klinicznymi i biologicznymi i są w stanie przewidzieć gorsze rokowanie. Praca ta potwierdza istotną rolę CD200 nie tylko jako narzędzia diagnostycznego, ale także jako wskaźnika prognostycznego i potencjalnego celu terapeutycznego w CLL.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.